50 років1971 - 2021
ГоловнаКонтактиКарта СайтуEnglish

Про коледж : Стратегія розвитку коледжу


 
 Стратегія розвитку
КЗ ЛОР “Львівський фаховий коледж спорту”
 
         I. Сьогоднішній стан
  
         КЗ ЛОР “Львівський фаховий коледж спорту”, далі коледж – це заклад фахової передвищої освіти, який здійснює підготовку молодших бакалаврів за спеціальністю 017 “фізична культура і спорт” (галузь знань 017 “освіта”).  Невідокремленим структурним підрозділом коледжу є спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат спортивного профілю II та III ступенів.
         За специфікою діяльності коледж є закладом спеціалізованої освіти спортивного профілю із специфічними умовами навчання. яке діє відповідно до Положення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5.11.1999 р. № 2061 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 6.02.2019 р. № 73), та здійснює підготовку обдарованих дітей та молоді з метою досягнення високих спортивних результатів і поповнення національних збірних команд України з пріоритетних для Львівщини олімпійських видів спорту: боксу, боротьби вільної і жіночої, велосипедного спорту, веслування на байдарках і каное, водного поло, гандболу, легкої атлетики, санного спорту, стрільби з лука, стрільби кульової, сучасного п’ятиборства, фехтування, футболу.
         Заклади спеціалізованої освіти спортивного профілю в Україні є складовою національної системи освіти і невід’ємною частиною сучасної системи підготовки спортсменів високої кваліфікації. Їхнє місце в системі освіти визначене ст. 21 “спеціалізована освіта” Закону України “Про освіту”, ст. 9 “спеціалізована фахова передвища освіта” Закону “Про фахову передвищу освіту”, відповідно до ст. 11 Закону України “Про фізичну культуру і спорт” та постанови Кабінету Міністрів України від 5.11.1999 р. № 2061 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 6.02.2019 р. № 73) вони забезпечують розвиток резервного спорту і виконують такі основні завдання:
- пошук і відбір спортивно одарованих дітей і молоді;
- організація високоефективного навчально-тренувального процесу і спортивної підготовки;
- підготовка спортсменів, які здатні успішно виступати і конкурувати на найпрестижніших міжнародних змаганнях;
- створення студентському та учнівському контингенту сприятливих умов для поєднання інтенсивних тренувань з навчанням та відпочинком;
- організація висококалорійного збалансованого харчування та забезпечення фармакологічного і фізіотерапевтичного відновлення після значних фізичних навантажень і травм;
- запровадження системи безперервної та ступеневої освіти на різних рівнях освіти для перспективних і висококваліфікованих спортсменів;
- проведення профорієнтаційної і виховної роботи зі спортивною молоддю.
         Організація та поєднання освітнього процесу і спортивної підготовки, цілорічне інтернування та централізована підготовка перспективних спортсменів в умовах закладу, створення необхідних нормативно-правових, фінансових, матеріально-технічних передумов, тісна співпраця з дитячо-юнацькими спортивними школами, спортивними клубами, федераціями, командами, взаємодія з органами Управління фізичної культури і спорту в регіоні та Україні, закладами вищої освіти, приватними структурами дозволяють створити в області інноваційну систему ступеневої освіти для підготовки резерву до національних збірних команд України.
 
         II. Мета стратегії
 - формування на Львівщині системи підготовки спортсменів високої кваліфікації та резервного спорту з епіцентром у Львівському фаховому коледжі спорту;
- вдосконалення системи фахової освіти в регіоні;
- надання фаху провідним спортсменам на основі неперервної ступеневої освіти та в умовах інтенсивної спортивної діяльності;
- підготовка спортсменів високої кваліфікації – резерву до національних збірних команд України з пріоритетних для Львівщини олімпійських видів спорту;
- забезпечення успішного виступу спортсменів і команд Львівської області на офіційних Всеукраїнських і міжнародних змаганнях;
 
         III. Шляхи реалізації стратегії
      У сфері освіти та підготовки фахівців за спеціальністю “фізична культури і спорт
- ліцензіювання та акредитація освітньо-професійної програми на підготовку фахових молодших бакалаврів, за спеціальністю 017 “фізична культура і спорт”;
- запровадження та удосконалення кредитно-модульної системи організації освітнього процесу;
- напрацювання системних засад дистанційного навчання для провідних спортсменів – членів національних збірних команд України;
тісна співпраця з Львівським державним університетом фізичної культури ім. Івана Боберського в рамках Галицького освітньо-наукового-спортивного комплексу.
 
       -  У галузі загальної середньої освіти
- удосконалення змісту освіти на засадах нової Української школи та концепції профільної старшої школи;
- впровадження нових стандартів загальної середньої освіти;
- впорядкування і систематизація напрацьованої системи спецкурсів, елективних курсів (курсів за вибором), факультативів з врахуванням специфіки і профільності закладу, і на цій основі удосконалення наскрізної освітньої програми;
- компетентнісні підходи до організації освітнього процесу;
- створення інноваційного середовища і сприяння неперервному професійному росту вчителів;
- широке впровадження ІКТ;
- створення внутрішньої системи забезпечення якості освіти;
- напрацювання цілісної системи виховної роботи на основі філософії олімпізму та морально-етичних принципів чесної гри.
 
      -   У підготовці спортсменів високої кваліфікації-резерву до національних збірних команд України
- тісна співпраця з дитячо-юнацькими спортивними школами, спортивними клубами, федераціями, командами, приватними структурами та громадськими організаціями на основі двосторонніх та багатосторонніх договорів;
- удосконалення спортивної спеціалізації закладу на засадах пріорітетності видів спорту для Львівщини та спортивних традицій регіону;
- покращення системи відбору на навчання в коледж;
- індивідуалізація і пріорітетність забезпечення підготовки провідних спортсменів-членів збірних команд;
- створення цілісної системи медико-біологічного та психологічного супроводу спортивної підготовки.
 
       -  Матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу та спортивної підготовки
- проведення своєчасних і систематичних ремонтів навчальної та спортивної бази;
- придбання високоякісного спортивного інвентаря та обладнання для провідних спортсменів;
- покращення технічного оснащення навчальних кабінетів;
- належне фінансування спортивних заходів;
- повна інтернетизація навчальних кабінетів, їдальні, гуртожитку на основі системи Wi-Fi;
- заміна покриття “штучна трава” на футбольному полі коледжу;
- капітальний ремонт стартової естакади зі штучним наморожуванням льоду для санного спорту;
- реконструкція з облаштування мультифункціонального майданчика для ігрових видів спорту зі встановленням тентового повітряно-опорного накриття;
- реконструкція нечинної господарської споруди (тиру) у тренажерний зал;
- відновлення будівництва фізкультурно-оздоровчого корпусу коледжу.
  
         IV. Пріорітети діяльності коледжу на п’ятирічну перспективу
 
 - впровадження державних стандартів освіти нової української школи;
- акредитація закладу та створення дієвої моделі його функціонування відповідно до завдань закладу спеціалізованої освіти спортивного профілю;
- удосконалення та поглиблення співпраці з Львівським державним університетом ім. Івана Боберського в межах Галицького навчально-наукового комплексу;
- налагодження співпраці з іншими закладами вищої освіти області;
- поглиблення і конкретизація співпраці з національними федераціями з видів спорту на основі підписаних договорів;
- створення на базі спортивних відділень навчально-спортивних утворень типу академій на основі співпраці зі спортивними клубами, товариствами, федераціями та зацікавленими приватно-бізнесовими структурами;
- створення на базі коледжу спортивного клубу;
- поглиблення співпраці з КНП ЛОР “Центр спортивної медицини і реабілітації”;
- створення лобі коледжу в органах влади депутатському корпусі;
- активізація промоційної діяльності коледжу;
- розширення міжнародного співробітництва;
- зміцнення матеріально-технічної і спортивної бази.
 
         V. Програма дій на найближчий період
 - створення освітнього процесу, виконання державних стандартів освіти, організація спортивної підготовки в умовах коронавірусної пандемії;
- напрацювання єдиних підходів до дистанційної та дистанційнозмінної форм навчання;
- ефективна підготовка учнів випускних класів до зовнішнього незалежного оцінювання в умовах пандемії;
- підготовка до акредитації коледжу як закладу фахової передвищої освіти;
- приведення статуту коледжу у відповідність до Законів України “Про фахову передвищу освіту”, “Про загальну середню освіту” та змін до Положення про заклад спеціалізованої освіти спортивного профілю із специфічними умовами навчання;
- оновлення плану спортивної спеціалізації коледжу на наступний олімпійський цикл;
- формалізація співпраці окремих спортивних відділень (футбол, гандбол, водне поло) з відповідними спортивними клубами на основі підписання та оновлення договорів;
- проведення реконструкції нечинної господарської споруди (тиру) у роздягальні та тренажерний зал;
- коригування проектно-кошторисної документації будівництва фізкультурно-оздоровчого комплексу;
- відзначення 50 річчя від дня заснування закладу.
Контакти
Адреса:

м. Львів, вул. Кн. Ольги,1
тел: (032) 238 27 92
факс: 238 27 93

Директор:

Родак Степан Михайлович,

Заслужений працівник фізичної культури і спорту, відмінник освіти

Анонси
Управління майном спільної власності ЛОР оголосило конкурс на посаду директора ufk.lviv.ua/ua-category-other-tab1-news7552.html


Бокс
Веслування на байдарках і каное
Вільна боротьба
Велоспорт
Водне поло
Гандбол
Кульова стрільба
Легка атлетика
Санний спорт
Спотривна гімнастика
Стрільба з лука
Сучасне п'ятиборство
Фехтування
Футбол
Непрофільні види