50 років1971 - 2021
ГоловнаКонтактиКарта СайтуEnglish

І-ІІІ курс ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДГОТОВКИ МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ
 
За освітнім статусом коледж – це вищий навчальний заклад І рівня акредитації, який здійснює підготовку фахівців з неповною вищою освітою на освітньо-кваліфікаційному рівні молодшого спеціаліста (ліцензійний обсяг - 30 осіб, сертифікат про акредитацію НД-1 № 1484199, протокол №125 рішення акредитаційної комісії від 26.04.2017р., наказ Міністерства освіти і науки України від 27.04.2017р. №658). 
Підготовка фахівців з вищою освітою в коледжі здійснюється в галузі знань 01 Освіта за спеціальністю 017  «Фізична культура та спорт» (освітньо-кваліфікаційний рівень – молодший спеціаліст, кваліфікація 3475 - тренер-викладач з виду спорту (спортивної школи, секції і т. ін.).
        Нормативний термін навчання за спеціальністю складає 3 роки.
        Форма навчання – денна.
      Фахова підготовка молодших спеціалістів здійснюється з числа перспективних спортсменів – резерву і кандидатів до національних збірних команд України з основних олімпійських видів спорту. 
      Кваліфікацію молодшого спеціаліста отримують студенти, які успішно пройшли навчання впродовж шести навчальних семестрів, виконали вимоги навчального плану і здали державний екзамен з теорії і методики фізичного виховання та спортивного тренування дітей шкільного віку і захистили випускну кваліфікаційну роботу з теорії і методики обраного виду спорту. Молодші спеціалісти зі спеціальності „Фізична культура і спорт” готуються для роботи у якості тренера-викладача з виду спорту (спортивної школи, секції і т. ін.), інструктора з фізкультури, спортсмена-інструктора збірної команди України.
Абсолютна більшість випускників продовжує навчання у Львівському державному університеті фізичної культури ім. І.Боберського на освітньо-кваліфікаційних рівнях бакалавра, спеціаліста, магістра за скороченими термінами навчання, тим самим реалізуючи принципи ступеневої освіти для провідних спортсменів західного регіону України.
 
 ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
 
Безпосередня організація навчального процесу в коледжі покладається на навчальну та спортивно-методичну частини за сприяння навчальної частини Львівського державного університету фізичної культури, з яким коледж працює у комплексі.
     Підготовка молодших спеціалістів відбувається
за навчальним планом і програмами, розробленими спільно з Львівським державним університетом фізичної культури і затвердженими у чинному порядку.
          З 1993 року училище входить до складу Галицького регіонального навчально-наукового комплексу при Львівському державному університеті фізичної культури, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України та Державного комітету України з фізичної культури і спорту від 24.12/16.11.1998 №№ 458/2260,
         Напрацьована структура дає можливість забезпечувати ступеневу безперервну освіту та реалізовувати багаторічну систему підготовки спортсменів високої кваліфікації – резерву до національних збірних команд України. 
У зв'язку з тим, що навчання в коледжі поєднується з інтенсивними тренуваннями і виїздами студентів на централізовані навчально-тренувальні збори національних збірних команд і спортивні змагання, значна увага в організації навчального процесу приділяється додатковим формам навчання: консультаціям та індивідуальним заняттям.
Індивідуальні заняття проводяться, як правило, для членів, кандидатів і резерву національних збірних команд України різних вікових груп, які знаходяться на централізованій підготовці за планами збірних команд. Консультації проводяться для студентів, які брали участь у навчально-тренувальних зборах і змаганнях. Їх організовують після повернення студентів з виїзних заходів для відпрацьовування і засвоєння пропущеного навчального матеріалу.
Тренерська практика проводиться з врахуванням специфіки навчального закладу (безперервність навчально-тренувального процесу і участі у змаганнях) на місцях постійних тренувань.
В цілому, навчальний процес в коледжі організовується із застосуванням сучасних технологій навчання, орієнтується на формування освіченого, гармонійно і всебічно розвиненого фахівця і спортсмена, готового до життя і роботи в умовах відкритого суспільства і ринкової економіки та базується на нормативно-правових документах у галузі освіти, фізичної культури та спорту.


Контакти
Адреса:

м. Львів, вул. Кн. Ольги,1
тел: (032) 238 27 92
факс: 238 27 93

Директор:

Родак Степан Михайлович,

Заслужений працівник фізичної культури і спорту, відмінник освітиБокс
Веслування на байдарках і каное
Вільна боротьба
Велоспорт
Водне поло
Гандбол
Кульова стрільба
Легка атлетика
Санний спорт
Спотривна гімнастика
Стрільба з лука
Сучасне п'ятиборство
Фехтування
Футбол
Непрофільні види