50 років1971 - 2021
ГоловнаКонтактиКарта СайтуEnglish

Про коледж : План роботи КЗ ЛОР


    
 
 
П Л А Н
 
роботи КЗ ЛОР
 
«Львівський фаховий коледж спорту»

на 2020/2021 навчальний рік
І. Організаційна робота педагогічного колективу
щодо забезпечення стандартів освіти та підготовки спортивного резерву
з/п
 
З м і с т
Термін
виконання
 
Виконавці
1
Скласти і затвердити освітню програму та робочі навчальні плани на 2020/2021 навчальний рік
до 27 серпня
Кучабська Л.М.
Вацеба О.М.
2
Здійснити календарно-тематичне планування навчального процесу у загальноосвітній школі-інтернаті коледжу
до 5 вересня
Вчителі
навчальних
предметів
3
Розробити та затвердити робочі навчальні програми для студентів 1-3 курсів коледжу
до 15 вересня
Викладачі
навчальних
дисциплін
4
Скласти режим роботи коледжу на навчальний рік та довести його до уваги учнів, студентів і працівників
до 27 серпня
Файда М.Б.
5
Затвердити структуру навчального року у загальноосвітній школі – інтернаті та річний графік навчального процесу в коледжі
до 27 серпня
Кучабська Л.М.
Погранична Х.В.
6
Відповідно до режиму роботи коледжу скласти розклади уроків, навчальних занять і тренувань, графіки роботи вихователів, працівників медичної частини тощо
до 1 вересня
Кучабська Л.М.
Вацеба О.М.
Файда М.Б.
Іваночко Ю.Ф.
7
Провести інструктажі з дотримання правил техніки безпеки, охорони праці, протипожежної безпеки, правил дорожнього руху з усіма категоріями працівників, учнями та студентами коледжу. Видати відповідний наказ.
до
5 вересня
Занько Я.В.
Кучабська Л.М.
Вацеба О.М.
Файда М.Б.
Гащук М.К.
Іваночко Ю.Ф.
8
Скласти графік роботи автотранспорту і затвердити маршрути перевезення учнів і студентів до місць тренувань і зворотньо
на початок
кожної
чверті
Харковська О.О.
Гащук М.К.
9
Скласти графік роботи кабінетів медичної частини
до 1 вересня
Іваночко Ю.Ф.
10
 Затвердити наказами по коледжу:
-
учнівський та студентський контингенти
до 1 вересня
Кучабська Л.М.
Погранична Х.В.
склад виховних груп і розселення учнів та студентів у житлових кімнатах гуртожитку
до 1 вересня
Файда М.Б.
склад навчально-тренувальних груп
до 1 вересня
Харковська О.О.
тижневе педагогічне навантаження вчителів навчальних предметів, вчителів зі спорту, вихователів
до 5 вересня
Кучабська Л.М.
Вацеба О.М.
Файда М.Б.
річне навчальне навантаження викладачів I-III курсів коледжу
до 5 вересня
Вацеба О.М.
Погранична Х.В.
стипендіальне забезпечення студентів
вересень,
січень,
червень
Погранична Х.В.
старших тренерів спортивних відділень, завідувачів навчальними кабінетами, класних керівників, вихователів виховних груп
до
5 вересня
Кучабська Л.М.
Вацеба О.М.
Файда М.Б.
циклові комісії викладачів І-ІІІ курсів коледжу
до
5 вересня
Вацеба О.М.
порядок обміну постільної білизни в гуртожитку коледжу
до
5 вересня
Файда М.Б.
графік чергової та позачергової атестації педагогічних працівників
до 15 вересня
Кучабська Л.М.
організацію індивідуальних, групових, факультативних занять і консультацій у загальноосвітній школі-інтернаті та в коледжі
до
6 вересня
Кучабська Л.М.
Погранична Х.В.
графік чергування адміністрації в коледжі
до
1 вересня
Файда М.Б.
організацію методичної роботи в коледжі
до 15 вересня
Кучабська Л.М.
Вацеба О.М.
педагогічне наставництво над органами учнівсько-студентського самоврядування
до 15 вересня
Файда М.Б.
режими роботи коледжу під час шкільних і студентських канікул
жовтень,
грудень,
березень
Бойко О.Є.
випуск учнів основної та старшої школи і студентів коледжу
червень
Кучабська Л.М.
Вацеба О.М.
перевід учнів і студентів в наступні класи та на курси навчання
червень
Кучабська Л.М.
Вацеба О.М.
11
Обговорити на засіданнях методичних об’єднань інструктивно-методичні рекомендації Міністерства освіти і науки України щодо організації освітнього процесу під час адаптивного навчання у 2020/2021 році
до
1 вересня
Кучабська Л.М.
12
Скласти та затвердити графіки тематичних атестацій на І і ІІ півріччя у загальноосвітній школі-інтернаті
вересень,
січень
Кучабська Л.М.
13
Підготувати перелік тем та обов’язкових домашніх завдань з основних предметів для учнів загальноосвітньої школи-інтернату коледжу
вересень,
січень
Кучабська Л.М.
14
Затвердити теми випускних кваліфікаційних робіт: для студентів ІІІ курсу
 
жовтень
квітень
Вацеба О.М.
Погранична Х.В.
15
Провести державну атестацію учнів основної, старшої школи та студентів III курсу
травень-
червень
Кучабська Л.М.
Вацеба О.М.
16
Організувати підготовку учнів 11 класу до зовнішнього незалежного оцінювання знань
лютий –
травень
Кучабська Л.М.
17
Провести навчальні екскурсії та навчальну практику учнів перевідних класів загальноосвітньої школи-інтернату коледжу
червень
Кучабська Л.М.
18
Підписати договори зі спортивними організаціями та школами про організацію навчально-тренувального процесу з новоприбулими учнями та студентами додаткового контингенту
до 15 вересня
Стрижик Т.З.
19
Підготувати окремі накази про організацію навчально-тренувального процесу на усіх спортивних відділеннях
до
5 вересня
Харковська О.О.
ст. тренери
відділень
20
Підготувати наказ про участь команд коледжу у чемпіонаті України з футболу серед дитячо-юнацьких команд сезону 2020/2021 р.
до
6 вересня
Безуб’як В.Й.
21
Проаналізувати забезпеченість учнів і студентів підручниками та навчальними посібниками і провести заходи щодо поповнення фонду підручників
вересень
Мартинова І.Ю.
22
систематизувати роботу педагогічних працівників по забезпеченню освітнього процесу в умовах адаптивного карантину
впродовж року
Кучабська Л.М.
Вацеба О.М.
23
Постійно аналізувати відвідування уроків та занять, успішність учнів і студентів на основі розробленої системи щомісячної звітності
щомісячно
Кучабська Л.М.
Вацеба О.М.
24
Провести роз’яснювальну роботу з учнями та батьками щодо проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2021 році
до
1 грудня
Кучабська Л.М.
25
Скласти рейтинг учнів за КРНД і здійснити його порівняльний аналіз
грудень,
червень
Кучабська Л.М.
26
Скласти рейтинги спортивних досягнень учнів, студентів та спортивних відділень за підсумками 2020 року
січень
Стрижик Т.З.
27
Провадити навчальний процес на I-III курсах коледжу відповідно до Договору з ЛДУФК про створення Галицького освітньо-науково-спортивного комплексу та нормативних документів вищої та фахової передвищої освіти
упродовж року
Вацеба О.М.
Погранична Х.В.
28
Організувати цілорічний навчально-тренувальний процес з учнями та студентами спортивних відділень відповідно до Типового навчального плану з видів спорту, навчальних програм, програм підготовки резерву до збірних команд України та індивідуальних планів підготовки спортсменів
впродовж
року
Вацеба О.М. Ст. тренери
відділень
29
Спланувати роботу спортивних відділень в режимі навчально-тренувальних зборів і змагань у літній період 2021 року
червень
Харковська О.О.
Ст. тренери
відділень
30
Підготувати наказ про видачу мінеральної води за місцем тренувань
до
6 вересня
Харковська О.О.
Іваночко Ю.Ф.
31
Забезпечити участь учнів та студентів у всеукраїнських і міжнародних змаганнях, навчально-тренувальних зборах збірних команд України відповідно до індивідуальних планів підготовки та плану-кошторису спортивних заходів на 2020 і 2021 рр.
впродовж
року
Ст. тренери
відділень
32
Підготувати пропозиції по придбанню високоякісного спортивного інвентаря та обладнання для провідних спортсменів коледжу
до
1 жовтня
Вацеба О.М. 
Харковська О.О.
33
Провести засідання Педагогічної ради з таких питань:
-
Про основні завдання педагогічного колективу на 2020/2021 навчальний рік
серпень
Родак С.М.
Про стратегію підготовки «Молодших бакалаврів» в межах нормативно-законодавчої бази про фахову передвищу освіту
жовтень
Вацеба О.М.
Про роботу навчальної частини по використанню моделей і технологій дистанційного навчання
листопад
Фігурна І.Я.
Про підсумки підвищення кваліфікацій педагогічних працівників у 2020 р.
грудень
Кучабська Л.М.
Про систему і план підвищення кваліфікації педагогічних працівників коледжу у 2021 році
січень
Кучабська Л.М.
Про результати спортивно-педагогічної атестації учнів і студентів за підсумками І півріччя
червень
Стрижик Т.З.
Про організацію та проведення навчальних практик студентів
лютий
Вацеба О.М.,
Погранична Х.В.
Використання технології колективного виховання в умовах закладу освіти спеціалізованого спортивного профілю
березень
Файда М.Б.
Нові підходи до уроку з метою підвищення його ефективності
квітень
Мацюх Г.Р.
Про основні підсумки роботи коледжу у поточному навчальному році
червень
Родак С.М.
34
Про результати спортивно-педагогічної атестації учнів і студентів за підсумками ІІ півріччя
червень
Стрижик Т.З.
35
Провести засідання спортивно-методичної ради коледжу з таких питань:
Про підсумки прийому учнів та студентів на спортивні відділення
вересень
Харковська О.О.
Стрижик Т.З.
Про покращення співпраці спортивної та медичної частин
листопад
Вацеба О.М.
Іваночко Ю.Ф.
Про рейтинг учнів, студентів і спортивних відділень коледжу за підсумками змагань 2020 р.
січень
Стрижик Т.З.
Про виконання індивідуальних планів підготовки провідних спортсменів коледжу у 2020 р. та організацію роботи за індивідуальними планами у 2021 р.
лютий
Стрижик Т.З.
Про адаптацію випускників 2020 р. до навчання у ЛДУФК та про скерування на продовження навчання у ЛДУФК студентів 3 курсу
березень
Погранична Х.В.
Про організацію співпраці з спортивними школами, клубами, секціями Львівщини з питань відбору на навчання в коледж на 2020/2021 н.р.
квітень
Харковська О.О.
Про організацію прийому учнів та студентів на навчання у 2020 р.
травень
Стрижик Т.З.
36
Організувати роботу методичної ради коледжу
впродовж року
Кучабська Л.М.
Вацеба О.М.
37
Організувати роботу методичних об'єднань:
до
10 жовтня
Кучабська Л.М.
Вацеба О.М.
Файда М.Б.
- вчителів філологічного циклу
- вчителів фізико-математичного циклу
- вчителів суспільствознавчого циклу
- вчителів зі спорту
- класних керівників
- вихователів
38
Здійснити аналіз вступу до закладів вищої освіти та працевлаштування випускників 2020 р.
вересень
Кучабська Л.М.
39
Підготувати план-кошторис спортивних заходів коледжу на 2021 рік
до
1 жовтня
Кучабська Л.М.
40
Провести класні батьківські збори
раз в чверть -класи, раз в півріччя -загально-шкільні
Кучабська Л.М.
41
Організувати в коледжі роботу науково-практичного семінару
«Шляхи реформування системи та змісту освіти в Україні».
Провести у програмі семінару такі заходи:
 
 
-
 Педагогічний семінар «Платформи для формування й оцінювання компетентностей учня в онлайн»
листопад
 Барабаш Я.М.
 Педагогічна конференція «Методика організації освітнього процесу сучасної молоді»
грудень
 Барабаш Н.Р.
 Педагогічний тренінг «Професійна компетентність класного керівника»
січень
 Таранова Л.А.
 Методична декада навчальної частини «Шляхи формування професійних компетентностей педагога НУШ»
лютий
 Барабаш Н.Р.
 Методична декада виховної частини: «Технології колективного виховання в умовах едукаційного процесу ЛФКС»
 лютий
 
 Файда М.Б.
 
Провести творчий звіт методичних об’єднань
червень
Кучабська Л.М.
42
Спланувати проведення впродовж навчального року  відкритих уроків, тренувань, виховних годин
вересень
Кучабська Л.М.
Вацеба О.М.
Файда М.Б.
43
Здійснювати щомісячний моніторинг виконання домашніх завдань учнями, які проживають у гуртожитку
постійно
Кучабська Л.М.
44
Провести аналіз адаптації новоприбулих учнів до навчання в умовах коледжу
жовтень
Кучабська Л.М.
45
Забезпечити належний рівень поінформованості учнів і студентів щодо політичного, культурного та спортивного життя країни
впродовж
року
Мартинова І.Ю.
46
Провести в коледжі предметні тижні:
 
 
-
математики
жовтень
Стасишин У.І.
природничих дисциплін
листопад
Барабаш Н.Р.
правових знань
січень
Кондратюк А.В.
іноземних мов
лютий
Климків О.М.
історії
березень
Клемба Л.Ю.
Організувати та провести чергову атестацію педагогічних працівників
вересень-квітень
Кучабська Л.М.
Фігурна І.Я.
47
Організувати та провести огляд-конкурс навчальних кабінетів
лютий
Кучабська Л.М.
48
Організувати роботу приймальної комісії та здійснити відбір учнів і студентів на навчання у 2021 році
квітень-червень
Вацеба О.М.
Погранична Х.В
49
Постійно оновлювати матеріали на методичних стендах
упродовж
року
Кучабська Л.М.
Вацеба О.М.
Файда М.Б.
50
Проводити заходи з промоції діяльності коледжу в регіоні та Україні, постійно оновлювати Інтернет-сторінку коледжу та сторінку у Фейсбуці
упродовж року
Антонюк З.О.
51
Здійснювати постійний організаційний та методичний контроль за підготовкою спортсменів додаткового контингенту
упродовж
року
Стрижик Т.З.
52
Провести наради з тренерами-викладачами – наставниками учнів додаткового контингенту
вересень,
січень,
червень
Харковська О.О.
Стрижик Т.З.
53
Напрацювати і провести заходи по відзначенню 50 річчя закладу. Створити відповідний оргкомітет
січень-
вересень
Родак С.М.
Вацеба О.М.
Файда М.Б.

ІІ. Робота щодо забезпечення розвитку особистості,
формування цілісного світогляду, активної життєвої та громадянської позиції
учнів і студентів
54
Провести перший урок за темою  «COVID-19 - новий виклик для всього світу»
1 вересня
Класні керівники
55
Проводити щотижневі загальношкільні лінійки
щопонеділка
Родак С.М.
Кучабська Л.М.
56
Провести організаційні збори з новоприбулими учнями і студентами
до 15 вересня
Кучабська Л.М.
Файда М.Б.
Вацеба О.М.
57
Організувати зустрічі адміністрації з учнями та студентами спортивних відділень
вересень
Харковська О.О.
58
Розмістити світлини кращих учнів коледжу на стенді та сайті коледжу
січень, червень
Фігурна І.Я.
59
Проводити огляд житлових кімнат, визначати та відзначати кращі з них
раз на місяць
Файда М.Б.,
Смолькова Н.І.
60
Провести рейди-перевірки збереження майна в гуртожитку
жовтень, січень, червень
Файда М.Б.,
Давид Є.А.
61
Висвітлювати події з життя учнів та студентів на стенді учнівсько-студентського парламенту
раз на чверть
Голодняк Н.М.
62
Провести конкурс на кращу Інтернет-презентацію класу
жовтень
Класні керівники
63
Провести шкільні предметні олімпіади
листопад
Кучабська Л.М.
64
Провести конкурс на найграмотнішого учня та найкращого математика коледжу
листопад
Мацюх Г.Р.,
Стасишин У.І.
65
Провести конкурс на найкращого читця української поезії
лютий
Мацюх Г.Р., Шишкова Н.З.
66
Провести конкурс на найкращого читача шкільної бібліотеки
квітень
Мартинова І.Ю.
67
Провести конкурс на краще збереження шкільних підручників «Живи, книго!»
квітень
Мартинова І.Ю.
Кучабська Л.М.
68
Організувати конкурс на найкращий учнівський щоденник
квітень
Кучабська Л.М.
69
Підготувати та провести спортивно-педагогічну атестацію учнів та студентів
грудень, травень
Харковська О.О.
старші тренери з видів спорту
70
Поновити склад і організувати роботу дисциплінарної комісії
вересень
Файда М.Б.
71
Провести круглі столи педагогічних працівників з питань навчання учнів
раз  на
чверть
Родак С.М.
Кучабська Л.М.
72
Провести заходи з антидопінгової грамотності учнів і студентів
впродовж
року
Іваночко Ю.Ф.
73
Організувати профорієнтаційну роботу з учнями та студентами. Провести декаду проф-орієнтаційної роботи «Твоя майбутня професія»
жовтень
Барабаш Н.Р.
Климків О.М.
74
Провести анкетування учнів випускних класів щодо вступу у заклади вищої освіти
квітень
Кучабська Л.М.
75
Підготувати рекомендаційні листи на учнів та студентів, які поступають до ЛДУФК та інших ЗВО
червень
Кучабська Л.М.
Погранична Х.В.
76
Провести традиційні спортивні заходи коледжу:
відкриту першість коледжу з легкоатлетичного кросу
перша половина вересня
Харковська О.О.
вчителі легкої атлетики
загальношкільне тестування учнів та студентів із загальнофізичної підготовленості
перша половина жовтня
Харковська О.О.
старші тренери з видів спорту
всеукраїнський турнір з боксу на призи срібного призера ХХVІІ Олімпійських ігор, випускника коледжу Андрія Котельника
грудень
ст. тренери спортивних відділень
«Меморіал Олексія Дем'янюка» зі стрибків у висоту
січень
легкоатлетичні змагання на призи львівських олімпійців
березень
відкриті першості коледжу з окремих видів спорту
лютий-червень
77
Провести такі загальношкільні виховні заходи:
Свято Першого дзвоника
1 вересня
Файда М.Б.,
Голодняк Н.М.
Олімпійський урок та Олімпійський тиждень
10-22
вересня
Вацеба О.М., Голодняк Н.М.
місячник українських спортових традицій і Дні українського спортовця
жовтень –
листопад
Вацеба О.М., Файда М.Б.
Голодняк Н.М.
День памяті Голодомору (1932-1933 рр.) та політичних репресій:
Тематична лінійка
Вечір -реквієм
23 листопада
Голодняк Н.М.
 
Голодняк Н.М., Волянюк С.М
До міжнародного дня людей з особливими потребами. Вечір-зустріч
3 грудня
Голодняк Н.М.,
Сумик А.М.
Вечір Андрія
12 грудня
Богоніс І.П.,
Голодняк Н.М.
свято Миколая
19 грудня
Голодняк Н.М.
тематична лінійка до Дня Соборності України
18 січня
Голодняк Н.М.
Вечір пам’яті Героїв Небесної Сотні
20 лютого
Голодняк Н.М.,
Поважняк Л.В.
тематична лінійка, присвячена пам’яті Героя України А.Жаловаги
15 березня
Голодняк Н.М.
До річниці трагедії Чорнобильської катастрофи
Тематична лінійка
26 квітня
Голодняк Н.М.
Читацька конференція, присвячена Чорнобильській трагедії
26 квітня
Замлинська Л.М.
Голодняк Н.М.
День коледжу
6 травня
Вацеба О.М.
Харковська О.О.
Файда М.Б.
До Дня пам'яті та примирення
8 травня
Класні керівники, вихователі
Свято до Дня Матері
травень
Дука Н.Б.,
Голодняк Н.М.
До Дня Європи
16 травня
Класні керівники, Фігурна І.Я.,
Ваньо Б.Б.
свято Останнього дзвоника
травень
Файда М.Б.
Голодняк Н.М.
78
Тематичні виховні години:
до дня українського кіно «Кіномистецтво, як спосіб пізнати людину»
14 вересня
вихователі
кл. керівники
до всеукраїнського дня бібліотек
30 вересня
вихователі
кл. керівники
До міжнародного дня людей похилого віку 
«Старість – це та ж юність, тільки в іншому вбранні»
1 жовтня
вихователі
кл. керівники
до Дня утворення УПА і захисника України
12-15
жовтня
вихователі
кл. керівники
до Дня визволення України від нацистських загарбників
28
жовтня
вихователі
кл. керівники
до Дня української писемності та мови
9
листопада
Вихователі,
кл. керівники
вчителі укр. мови та літ.
до Дня пам’яті жертв Голодомору та політичних репресій
23
листопада
вихователі
кл. керівники
до Дня Гідності і свободи
21 листопада
вихователі
кл. керівники
до Міжнародного дня прав людини
10
грудня
вихователі
кл. керівники
до Дня українського політв'язня
12
січня
вихователі
кл. керівники
до Хрещення Господнього
18 січня
вихователі
кл. керівники,
Голодняк Н.М.
до Дня Соборності України
22
січня
вихователі
кл. керівники
до Дня пам’яті Героїв Крут
29
січня
вихователі
кл. керівники
до Дня Героїв Небесної Сотні
20 лютого
вихователі
кл. керівники
до Дня рідної мови
21 лютого
вихователі
кл. керівники
до Дня вшанування пам’яті Героя України А.Жаловаги
березень
вихователі
кл. керівники
Вшанування пам’яті Т.Шевченка
9-10 березня
вихователі
кл. керівники
До Дня довкілля
21 квітня
вихователі
кл. керівники
До Дня трагедії на Чорнобильській АЕС
26 квітня
вихователі
кл. керівники
до Великодніх свят
3
квітня
вихователі
кл. керівники
До Дня сім’ї
15 травня
вихователі
кл. керівники
до дня вишиванки
16 травня
вихователі
кл. керівники
79
Організувати походи учнів у театри та музеї Львова
впродовж року
вихователі,
кл. керівники
80
Організувати екскурсію у Наукову біблотеку Львівського національного університету імені Івана Франка
квітень
Голодняк Н.М.
81
Організувати роботу роботу інтелектуального клубу «Ерудит»
за окремим планом
Голодняк Н.М.
82
Організувати цикл виховних заходів з новоприбулими учнями під гаслом «Запізнаймося»
вересень
кл. керівники,
вихователі
83
Організувати екскурсії у музеї Львова
впродовж року
Голодняк Н.М.
84
Організувати роботу клубу зустрічей з цікавими людьми
впродовж року
Голодняк Н.М.
85
Організувати роботу шкільного євроклубу
за окремим
планом
Фігурна І.Я.
Ваньо Б.Б.
86
Провести комплекс презентаційних європізна-вальних заходів «Де ми були і що ми бачили»
за окремим
планом
Фігурна І.Я.
87
Провести в коледжі День Європи
травень
Фігурна І.Я.
Ваньо Б.Б.
88
Організувати роботу клубу молодого педагога
вересень
Стасишин У.І.

I
II. Медичне забезпечення освітнього процесу та спортивної підготовки
89
Провести поглиблений медичний огляд учнів та студентів
вересень,
квітень
Іваночко Ю.Ф.
спортивні лікарі
90
Провести аналіз функціонального стану, фізичного розвитку, причин захворюваності та травматизму учнів і студентів та їх динаміку в розрізі спортивних відділень
вересень,
квітень
Іваночко Ю.Ф.
91
Проводити постійні лікарсько-педагогічні спостереження за учнями та студентами спортивних відділень в процесі їх тренувань та змагальної діяльності
впродовж
року
лікарі спортивної медицини
92
Забезпечити відновлення та реабілітацію спортсменів
впродовж
року
Іваночко Ю.Ф.
93
Забезпечити амбулаторний прийом хворих, травмованих учнів та студентів, проводити лікувально-профілактичні заходи
постійно
Смолькова Н.І.
чергові медсестри
94
Обслуговування планових спортивних заходів
постійно
спортивні лікарі
95
Участь у відборі абітурієнтів
постійно
Смолькова Н.І.
спортивні лікарі
96
Контролювати санітарно-гігієнічні умови місць проживання, харчування і тренування учнів та студентів
постійно
Смолькова Н.І.
97
Скласти перспективні меню відповідно до потреб інтенсивної спортивної підготовки учнів і студентів та пори року
вересень
грудень,
березень
Іваночко Ю.Ф.
Гончаровська К.С.
98
Контролювати закладку продуктів та якість приготування їжі в їдальні
щоденно
Смолькова Н.І.
Гончаровська К.С.
чергові адміністратори
99
Поновити склад бракеражної комісії
до 15 вересня
Іваночко Ю.Ф.
100
Організувати харчування учнів і студентів окремих спортивних відділень за місцем тренувань
до 15 вересня
Харковська О.О.
101
Організувати роботу комісії по контролю за харчуванням учнів і студентів
до 15 вересня
Іваночко Ю.Ф.
Смолькова Н.І.
102
Проконтролювати проходження медогляду працівниками коледжу
вересень
Смолькова Н.І.
103
Проводити санітарно-просвітницьку роботу серед учнів, студентів і працівників
постійно
Іваночко Ю.Ф.
Смолькова Н.І.
104
Скласти фармакологічні карти індивідуального медико-біологічного забезпечення провідних спортсменів коледжу
до 1 листопада
Іваночко Ю.Ф.
спортивні лікарі
105
Проводити лекції-бесіди зі спортсменами щодо важливості здорового харчування як елементу підготовки спортсменів високого класу
постійно
спортивні лікарі
106
Проводити профілактичну роботу по запобіганню захворювання на “Сovid-19” згідно інструкцій МОЗ України
постійно
Смолькова Н.І.
спортивний лікар

I
V. Моніторинг якості освіти та спортивної підготовки
107
Перевірити і затвердити календарні плани, індивідуальні плани спортивної підготовки, робочу документацію, плани роботи методоб’єднань
вересень,
січень
Кучабська Л.М.
Вацеба О.М.
Файда М.Б.
108
Провести діагностування рівня навчальних досягнень новозарахованих учнів з базових предметів і здійснити його аналіз (наказ)
жовтень
Кучабська Л.М.
109
Здійснити якісний аналіз прийому учнів на навчання в розрізі спортивних відділень (аналітична довідка)
вересень
Харковська О.О. 
110
Провести аналіз рівня засвоєння учнями навчального матеріалу, який вивчався під час карантину за попередній рік навчання, відвідування учнів загальноосвітньої школи- інтернату за результатами перших двох місяців навчання (наказ)
листопад
Кучабська Л.М.
111
Провести директорські контрольні роботи за підсумками навчальних семестрів, здійснити їх порівняльний аналіз (наказ)
грудень,
травень
Кучабська Л.М.
112
Проаналізувати виконання річних індивідуальних планів спортивної підготовки провідних спортсменів коледжу за 2020 р. та організувати цю роботу у 2021 р. (наказ)
січень
Стрижик Т.З.
113
Провести аналіз тематичного оцінювання учнів загальноосвітньої школи-інтернату коледжу у 1 навчальному семестрі (наказ)
січень
Кучабська Л.М.
114
Перевірити стан ведення класних журналів, учнівських щоденників, журналів обліку роботи навчально-тренувальних груп (наказ)
лютий
Кучабська Л.М.
Харковська О.О.
115
Здійснити вивчення досвіду роботи з виховною групою вихователів:
лютий
Волянюк С.М.
Файда М.Б.
Богоніс І.П.
Файда М.Б.
116
Проаналізувати дотримання орієнтовних вимог щодо письмових робіт, перевірки зошитів з окремих навчальних предметів (наказ)
березень
Кучабська Л.М.
117
Здійснювати адміністративний контроль за плануванням навчально-тренувального процесу та спортивної підготовки провідних спортсменів – кандидатів до збірних команд України
постійно
Харковська О.О.
118
Підготувати аналіз роботи коледжу за 2020 рік (річний звіт)
грудень
Харковська О.О.
119
Підготувати матеріали на Всеукраїнський конкурс-огляд закладів спеціалізованої освіти спортивного профілю
грудень
Харковська О.О.
120
Перевірити перспективне та поточне планування навчально-тренувального процесу вчителем зі спорту Слюсаренком С.С. (наказ)
березень
Стрижик Т.З.
121
Перевірити стан і методику викладання  математики у загальноосвітній школі-інтернаті коледжу (нарада при директорі, наказ)
лютий
Кучабська Л.М.
122
Здійснити аналіз виконання робочих навчаль-них планів і програм з навчальних предметів у загальноосвітній школі-інтернаті та навчальних дисциплін в коледжі (наказ)
червень
Кучабська Л.М.
123
Проаналізувати роботу окремих педагогічних частин, спортивних відділень у поточному навчальному році та провести попередню тарифікацію педагогічних працівників
червень
Родак С.М.
Кучабська Л.М.
Вацеба О.М.
Файда М.Б.

V. Матеріально-технічне забезпечення та господарська діяльність коледжу
124
Поповнити навчальні кабінети новими засобами навчання, навчальними посібниками, обладнанням, новим роздатковим та дидактичним матеріалом
впродовж
року
Завідувачі
кабінетами
125
Поновити бібліотечний фонд художньою літературою і підручниками, спеціальною спортивною літературою
впродовж
року
Мартинова І.Ю.
126
Провести підписку на періодичні видання
жовтень
Мартинова І.Ю.
127
Провести технічний огляд транспортних засобів
відповідно до вимог
Гащук М.К.
128
Організувати роботу по пранню постільної білизни, спецодягу та спортивної форми
впродовж
року
Климко С.П.
129
Організувати очищення димоходів, вентиляційних каналів
вересень,
травень
Гащук М.К.
130
Провести підготовку котельні та тепломереж до роботи у зимовий період 2020/2021 рр.
до
15 жовтня
Гащук М.К.
131
Привести спортивні споруди і сауну у відповідність до вимог санітарно-гігієнічних норм
серпень
Гащук М.К.
132
Провести роботу по впорядкуванню території коледжу. Закріпити окремі ділянки території за спортивними відділеннями для їх постійного догляду та прибирання. Видати наказ
жовтень
Харковська О.О.
Гащук М.К.
133
Провести необхідну підготовку приміщень коледжу до роботи в осінньо–зимовий період, видати відповідний наказ
серпень -
вересень
Гащук М.К.
134
Організувати та провести чергову інвентаризацію майна коледжу
листопад
Котик О.С.
135
Провести заходи по виконанню приписів ГУ ДСНС у Львівській області, Держгірпромнагляду та Держпродспоживслужби України
впродовж
року
Гащук М.К.
Коваль С.Д.
Занько Я.В.
136
Підтримувати в належному стані сантехнічне обладнання. Постійно слідкувати за економним і бережливим використанням води, електроенергії, газу
постійно
Гащук М.К.
Занько Я.В.
137
Обладнати навчальний і спальний корпуси системою протипожежної безпеки, задіяти водопровід пожежного гасіння
червень-
серпень
Гащук М.К.
138
Влаштувати протипожежну сигналізацію у приміщеннях коледжу
липень –
серпень
Гащук М.К.
139
Провести ремонт систем пожежного водопроводу з обладнанням насосних станцій у навчальному і спальному корпусах
липень –
серпень
Гащук М.К.
140
Вести постійний облік та щомісячну звірку показників спідометрів автотранспорту
щомісяця
Гащук М.К.
Коваль С.Д.
141
Здійснювати щотижневий моніторинг використання енергоносіїв за показниками лічильників
постійно
Занько Я.В.
142
Провести підготовку коледжу до нового навчального року, здійснити поточний та капітальний ремонт приміщень коледжу
травень-
серпень
Гащук М.К.
Коваль С.Д.
143
Продовжити реконструкцію з влаштуванням мультифункційного майданчика для ігрових видів спорту з встановленням тентового накриття
вересень-
грудень
Гащук М.К.
Коваль С.Д.
144
Підготувати накази про:
 
Порядок введення в експлуатацію котельні у новому опалювальному сезоні
до
15 вересня
Гащук М.К.
Початок опалювального сезону 2020/2021 рр. і роботу котельні
до 15 жовтня
Гащук М.К.
Роботу сауни у поточному навчальному році
до 10 вересня
Харковська О.О.
Підготовку коледжу до роботи в зимових умовах
до
1 жовтня
Гащук М.К.
Підготовку коледжу до нового навчального року
до
25 травня
Гащук М.К.

VI. Соціально-економічна діяльність коледжу, міжнародні зв’язки
та співпраця з суб’єктами спорту
145
Продовжити співпрацю з ДЮСШ, СДЮШОР, спортивними клубами по кооперації зусиль з підготовки резерву до збірних команд України відповідно до підписаних договорів
постійно
Вацеба О.М.
ст. тренери
відділень
146
Продовжити роботу з налагодження тісної співпраці з національними федераціями з видів спорту, напрацювати типовий договір співпраці
жовтень-грудень
Вацеба О.М.
147
Організувати роботу із спорідненими закладами та спортивними клубами України та з-за кордону по співпраці та взаємообмінах спортивними делегаціями
постійно
Вацеба О.М.
ст. тренери
відділень
148
Організувати роботу з цивільного захисту
вересень
Гащук М.К.
Огородов Е.В.
149
Залучити додаткові позабюджетні джерела фінансування основної діяльності коледжу
постійно
Родак С.М.
150
Провести загальні збори трудового колективу
жовтень
Родак С.М.
Фігурна І.Я.

151
Поновити Колективний договір між адміністрацією та профспілковим комітетом коледжу
жовтень
Родак С.М.
Фігурна І.Я.
152
Скласти кошторис доходів і видатків коледжу, розрахунки до нього, плани помісячних асигнувань та використання спецфонду, штатний розпис на 2021 р.
до 1 листопада
Котик О.С.
153
Провести приписку юнаків до призовної дільниці
лютий-
березень
Бойко О.М.
Огородов Е.В.
154
Провести реєстрацію учнів і студентів у гуртожитку
вересень-
жовтень
Бойко О.М.
155
Провести перерахунок грошової вартості денного раціону харчування учнів і студентів у зв’язку з інфляційними процесами
за
потребою
гол бухгалтер.
156
Організувати роботу тендерного комітету коледжу
постійно
Кучабська Л.М.
157
Організувати допорогові закупівлі товарів, робіт і послуг із застосуванням системи електронних закупівель
впродовж
року
Котик О.С.
Яремчук О.С
158
Організувати роботу комісії із загальнообов’язкового державного страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням і похованням
постійно
Кучабська Л.М.

Контакти
Адреса:

м. Львів, вул. Кн. Ольги,1
тел: (032) 238 27 92
факс: 238 27 93

Директор:

Родак Степан Михайлович,

Заслужений працівник фізичної культури і спорту, відмінник освіти

Анонси
Управління майном спільної власності ЛОР оголосило конкурс на посаду директора ufk.lviv.ua/ua-category-other-tab1-news7552.html


Бокс
Веслування на байдарках і каное
Вільна боротьба
Велоспорт
Водне поло
Гандбол
Кульова стрільба
Легка атлетика
Санний спорт
Спотривна гімнастика
Стрільба з лука
Сучасне п'ятиборство
Фехтування
Футбол
Непрофільні види