ГоловнаКонтактиКарта СайтуEnglish

Домашні завдання 9 клас


 

Домашні завдання на I семестр
2016/2017 н.р.


Українська мова 9 клас
Місяць
Перелік тем
Домашні
завдання
1
ВЕРЕСЕНЬ
Вступ. Розвиток української мови
С.12-16,
вправа 7
2
РМ №1 Повторення вивченого про мовлення і спілкування. Види мовленнєвої діяльності (аудіювання, говоріння, читання, письмо). Різновиди аудіювання: глобальне, критичне, докладне; читання (ознайомлювальне, вивчальне, переглядове). Навчальне читання мовчки
С.17-25,
 вправа 16
3
Просте неускладнене і ускладнене речення. Розділові знаки
§ 1, вправа 22
4
Основні  пунктограми в простому  реченні. Навчальний диктант.
Вправа 28
5.
РМ. Усний стислий переказ розповідного тексту публіцистичного стилю
Усний переказ
 
Пряма і непряма мова
 
6
Пряма і непряма мова як засоби передачі чужої мови. Розділові знаки при прямій мові
          § 2, вправа 44
7.
Тренувальні вправи. Розділові знаки в реченнях з прямою мовою.
Вправа 46
8
Заміна прямої мови непрямою
§ 3, вправа 52
9
ЖОВТЕНЬ
РМ № 2 Вибірковий переказ тексту художнього стилю
 
10
Цитата як спосіб передачі чужої мови
§ 4, вправа 59
11
Діалог. Розділові знаки при діалогах
§ 5, вправа63
12
РМ №3. Складання діалогів відповідно до запропонованої ситуації. Тренувальні вправи
Скласти діалог
13
Контрольний диктант
 
 
СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ. СКЛАДНОСУРЯДНЕ РЕЧЕННЯ
14
 
 
 
 
Складне речення і його ознаки. Складне речення сполучникове й безсполучникове, з сурядним і підрядним зв’язком
§ 6,7,
 вправа 72
15
РМ. Ділові папери. Заява. Автобіографія.
Написати заяву, автобіог-рафію
16
Складносурядне речення, його будова і засоби зв’язку в ньому
§ 8, вправа77
17
ЛИСТОПАД
Смислові зв’язки між частинами складносурядного речення
§ 9, вправа82
18-19
РМ №3 Контрольний докладний переказ тексту публіцистичного стилю із творчим завданням
 
20
Розділові знаки в складносурядному реченні
Вправа 87
21
Тренувальні вправи. Синоніміка складносурядних речень з різними сполучниками, а також складносурядних і простих речень. Використання складносурядних речень у текстах наукового, публіцистичного стилів.
 Повторити
 § 6-9, вправа 89
22
КР № 1. Складносурядне речення. (Тести)
 
СКЛАДНОПІДРЯДНЕ РЕЧЕННЯ
23
 
Складнопідрядне речення, його будова і засоби зв’язку в ньому. Основні види підрядних речень. Розділові знаки між частинами складнопідрядного речення
§ 10, вправа 101, 102
24
Основні види СПР.  Розрізнення сполучників і сполучних слів.
§ 11, вправа 105
25
ГРУДЕНЬ
РМ№ 4 Контрольний твір у публіцистичному стилі на морально-етичну (суспільну) тему «Щоб створити щось красиве, треба мати красу в душі».
 
26
Складнопідрядні речення з підрядними означальними, займенниково-означальними
С.85, вправа 113
27
 СПР з підрядними з’ясувальними.
С.87, вправа 117
28
 Основні типи СПР з підрядними обставинними. СПР з підрядними способу дії та ступеня і міри, з підрядними порівняльними.
§ 12, вправа 160
29
СПР з підрядними часу, умови,  місця, мети,  причини, наслідку, допустові.
 Вправа  181, 201
30
Розділові знаки між головною й підрядною частинами складнопідрядного речення.Тренувальні вправи
Вправа 215, повторити §10-12
31
ТКР. Контрольний  тест.  Складнопідрядне речення
 
32
Контрольне читання мовчки
 
 
Українська література 9 клас
Місяць
Тема уроку
Домашні
завдання
Вступ
 
ВЕРЕСЕНЬ
Вступ. Роль і місце літератури в житті нації. Розвиток літератури.
ТЛ: аналіз художнього твору, контекст, естетика
Ст.8-17, відповіді на запитання (с.17)
Усна народна творчість
 
 
ВЕРЕСЕНЬ
Усна народна творчість. Процес виникнення фольклору. Багатство і розмаїття українського фольклору (повторення та узагальнення вивченого). Види родинно-побутових пісень (про кохання, про сімейне життя). Родинно-побутові пісні «Місяць на небі, зіроньки сяють», «Цвіте терен, цвіте терен»
ТЛ: поетика народної пісні
С. 26-28, 33-37
Напам’ять одну пісню
(на вибір)
Родинно-побутові пісні «Сонце низенько, вечір близенько», «Світи, світи, місяченьку», «Лугом іду, коня веду» (на вибір)
 
Напам’ять одну пісню
(на вибір)
Українське весілля. Весілля – один з провідних жанрів родинно-побутової творчості. Основні етапи весілля та їхній пісенний супровід. Весільні пісні: «»До бору, дружечки, до бору», «А брат сестрицю та й розплітає», « Розвий, сосно, сімсот квіток», «Летять галочки у три рядочки», «Ой матінко, та не гай мене» (на вибір).
С.28-33,
аналіз весільних пісень
Українські народні балади «Бондарівна», «Ой летіла стріла», «Ой на горі вогонь горить», «Козака несуть». Тематичні та стильові особливості, сюжет, герої українських балад. Класифікація балад (легендарні, історичні, сімейні, любовні та ін.)
УРМ Ідейно-художній аналіз балади (на вибір)
ТЛ: балада
С.38-43,
Зміст і аналіз балади "Бондарівна"
Давня українська література
 
ВЕРЕСЕНЬ
Українська середньовічна література ХІ-ХV ст. Розвиток писемності після хрещення Руси-України (988 р.) найдавніші рукописні книги Київської Русі (Остромирове Євангеліє, Ізборник Святослава). Перекладна література. Біблія (фрагменти). Легенди: про створення світу, про перших людей Адама і Єву, про потоп на землі, про Вавилонську вежу, про Мойсея. Десять заповідей. Притча про блудного сина. Притча про сіяча.
ТЛ: притча
С.46-57,
Конспект
Біблія – святе письмо (Старий і Новий Заповіти) і збірки літературних пам’яток (Книга Буття, Книга Псалмів, Пісня пісень). Біблійні книги в давній Україні: Псалтир (молитви), Євангелії (про Ісуса Христа), Апостол (про його учнів)
С.58-65
 
Українські переклади Біблії (П.Куліш, І.Пулюй, І.Нечуй-Левицький, І.Огієнко, І.Хоменко та ін.). Використання біблійних тем, сюжетів, мотивів, образів у світовій та українській літературах
С.66-67
 
 
ЖОВТЕНЬ
Оригінальна література княжої Руси-України. Літописи як історико-художні твори. «Повість минулих літ» - історична книга і збірка епічних творів. Києво-Печерський патерик як пам’ятка житійної літератури, місце його укладання, головні герої. Зміст оповідання про Прохора чорноризця
С.67-74
Позакласне  читання.  Марко Вовчок «Інститутка»
 
 
С.75-80
Українська література ренесансу і бароко. Роль православних братств, Острозької та Києво-Могилянської академій у розвитку української культури, зокрема книгодрукування. Перші друковані книги в Україні (Буквар – 1574, Апостол – 1574, Біблія – 1581). Іван Вишенський – мислитель, богослов, полеміст
ТЛ: Ренесанс, бароко
 
 
 
ЖОВТЕНЬ
Історично-мемуарна проза. Загальні відомості про козацькі літописи (Самовидця, Г.Грабянки, С.Величка), «Історія русів» (фрагменти) анонімного автора. Політична і культурна історія України.
С.92-100
Підготувати
реферати про козацькі літописи
С.100-105
С.105-109
 
С.110-123
Вивчити
напам’ять кілька афоризмів (на вибір)
КР № 1. Усна народна творчість. Давня українська література. Проза. Тести
Поезія. Іван Величковський. Фігурні (курйозні) вірші (із рукописних книг «Зегар з полузегарком» і «Млеко»). Семен Климовський. «Їхав козак за Дунай». Зразок давньої любовної лірики. Світова слава пісні
ТЛ: фігурний (курйозний) вірш
Драматургія. Час і місце побутування шкільної драми, її роль, виконавці. «Владимир» Ф.Прокоповича – зразок шкільної драми. Роль Києво-Могилянської академії в розвитку театрального мистецтва. Вертеп як вид лялькового театрального дійства. Вертепна драма. Мандровані дяки
ТЛ: шкільна драма, вертеп
Григорій Сковорода. Життя і творчість філософа, просвітителя, поета. «Бджола та Шершень», «Собака і Вовк», «Всякому місту – звичай і права», «De libertate», «Вступні двері до християнської добронравності», афоризми (наявні у всій творчості)
ТЛ: афоризм
ЛИСТОПАД
Християнські морально-етичні ідеали Г.Сковороди. «Сад божественних пісень», «Байки харківські», філософські трактати. Біблійна основа творчості Г.Сковороди та його вчення про самопізнання і «сродний труд». Повчальний характер і художні особливості притчової збірки «Байки харківські»
С.123-128, вірш напам'ять
Нова українська література
 
 
ЛИСТОПАД
Суспільно-політичні обставини наприкінці ХVІІІ ст. духовне поневолення нації. Актуальність фольклорної традиції. Розвиток фольклористики, етнографії. Іван Котляревський. Творчість І.Котляревського – новий етап у розвитку національного самоусвідомлення. Драматург і театральний діяч. Історія створення «Енеїди». Національний колорит, зображення життя всіх верств суспільства, алюзії на українську історію в ній
ТЛ: травестія, пародія, бурлеск, алюзія
С.135-144
Зміст «Енеїди»
Напам’ять уривок з «Енеїди» (на вибір)
 
 
С.144-163
І.Котляревський «Енеїда». Робота з текстом
Характеристика образів поеми «Енеїда». Бурлескний гумор, народна українська мова. Утвердження народної моралі (картини пекла, раю) в дусі просвітительства
ТЛ: силабо-тонічне віршування
 
ЛИСТОПАД
РМ Письмова анкета головного героя поеми І.Котляревського «Енеїда»
Письмовий твір за поемою
 
Соціально-побутова драма «Наталка Полтавка» - перший твір нової української драматургії. Її довготривале сценічне життя. Торжество народної етики
С.163-166
Зміст п'єси
Наталка як уособлення кращих рис української жінки, що відстоює людську гідність, бореться за своє щастя
Характеристика образу Наталки, виписати цитати
КР № 2. І.Величковський, Давня драматургія. Г.С.Сковорода. І.Котляревський. Твір
 
 
 
 
ГРУДЕНЬ
Григорій Квітка-Основ’яненко. Батько української прози, один із перших у Європі «творців людської повісті» (І.Франко). «Маруся» - перша україномовна повість нової української літератури, взірець сентименталізму. Головні персонажі твору – уособлення високих морально-етичних якостей простої людини
ТЛ: поняття про сентименталізм, реалізм
С.175-183
Прочитати повість "Маруся"
Г.Ф.Квітка-Основ’яненко «Конотопська відьма». Картини життя українського суспільства за часів Великої Руїни.
Зміст повісті
С.183-189
Г.Ф.Квітка-Основ’яненко «Конотопська відьма». Іронія і сатира у ній, поєднання реалізму і фантастики
ТЛ: іронія, сатира
Характнристика образів повісті
Література українського романтизму. Ідейно-художні особливості романтизму. Поети романтики: П.Гулак-Артемовський «Рибалка», Є.Гребінка «Українська мелодія», М.Костомаров «Соловейко», В.Забіла «Соловей», М.Петренко «Небо»
ТЛ: романтизм, романс
С.190-200,
Реферати про поетів-романтиків
М.Шашкевич. «Веснівка». Зачинатель нової української літератури на західних землях. Роль «Руської трійці» в національному духовному відродженні.
С.200-206
Микола Гоголь. Літературна діяльність М.Гоголя, її значення для української культури. Вираження глибин національного духу у творчості Гоголя. Український фольклор – джерело творів митця української тематики. «Вечір проти Івана Купала». Робота над змістом
С.207-219
Прочитати і переказувати оповідання
«Вечір проти Івана Купала».  
Романтична умовність оповідання «Вечір проти Івана Купала». Зв’язок з «нечистою силою» як метафора злодіяння.
ВЧ уривків з творів М.Гоголя
Повторити вивчене, підготувати ся до підсумкової тематичної роботи
КР № 3. Творчість Г.Квітки-Основ’яненка, поетів-романтиків, М.Гоголя. Тести
 
Алгебра 9 клас
 
Місяць
 
Перелік тем
 
Домашні завдання
 
Вересень
 
 
Тема №1. Нерівності
№ 9, 15 ст.11;21, 24, 28 ст.12; 65, 67(а,б), 69 ст.19-20; 71, 75 ст.20; 97, 99, 104 ст.25-26 ;110, 115 ст.27 ;132, 136, 139(а,б) ст.34 ;184, 189(1,2), 191    ст.44-45;197, 199 ст. 45-46 ;п.1,п.2,  п.3, п.4, п.5, п.6, за кн.. Алгебра 9 кл. загальноосвіт.навч.закл. Г.П.Бевз, В.Г.Бевз.
 
Жовтень
 
Тема №2. Квадратична функція
№ 296, 298 ст.76;347, 351, 353 ст.86-87 ; 357, 358, 363(а) ст..87-88 ;400, 403, 405 ст.98 ;408, 411(а), 416 ст. 99-100;п.8, п.9, п.10, за кн.. Алгебра 9 кл. загальноосвіт.навч.закл. Г.П.Бевз, В.Г.Бевз.
 
Листопад
 
Тема №2. Квадратична функція  ( продовж.). Функція , її властивості та графіки
№ 438, 442 ст.109;445, 447 ст.110;455, 458, 464 (а) ст.111;481, 483(а,б,в), 486(а,б) ст.118;486(в, г, д), 492 ст.118-119 ; п.11, п.12, за кн.. Алгебра 9 кл. загальноосвіт.навч.закл. Г.П.Бевз, В.Г.Бевз.
 
Грудень
 
Тема №3. Квадратична функція. Системи рівнянь з двома змінними
№ 496, 499 ст. 119-120;501, 507 ст.120-121;505, 513 ст.121;509(а,б), 514 ст.121;522, 536 ст.127-129;526, 529 ст.128-129;п.13,п.14 за кн.. Алгебра 9 кл. загальноосвіт.навч.закл. Г.П.Бевз, В.Г.Бевз.
 
 
                                  Геометрія 9 клас
 
Місяць
 
Перелік тем
 
Домашні завдання
 
Вересень
 
Тема №1. Розвязування трикутників.
№ 3,5 ст.10;9,12 ст.10;7,20 ст.10-12; 29, 33 ст.17;38, 42 ст.18;80, 81, 83 ст.25;86, 90 ст.26;96, 99 ст.26;117,119 ст.32;п.1,  п.2, п.3, п.4,за кн.А.Г.Мерзляк . Геометрія  підручн. для 9 класу загальноосвітніх навч.закладів
 
Жовтень
 
Тема №1. Розвязування трикутників.
 
(продовж.).   Площі трикутника і чотирикутника
№133, 136, 143 ст.41-42;139, 145 ст.42;1-5, ст.48;6-10, ст.48-49;п.5 за кн.А.Г.Мерзляк . Геометрія  підручн. для 9 класу загальноосвітніх навч.закладів
 
Листопад
 
Тема №2.Правильні многокутники.
№180, 182, 185 ст.56-57;189, 191 ст.57;198, 207 ст.58-59;229, 231, ст.68;1-7, ст.76;п.6, п.7 за кн.А.Г.Мерзляк . Геометрія  підручн. для 9 класу загальноосвітніх навч.закладів
 
Грудень
 
Тема №3. Декартові координати на площині.
№295, 298, 300, ст.82-83;292, 307, 310, ст.84;302, 313 ст.83-84;329, 331, 333ст.89-90;358, 363, ст.96;365, 367 , 376, ст.97;389, 392, ст.101;1-10 ст.107;п.8, п.9, п.10, п.11 за кн.А.Г.Мерзляк . Геометрія  підручн. для 9 класу загальноосвітніх навч.закладів
 
 
                                Фізика 9 клас
 
Тема уроку
 
Дата
 
Д/з
Електризація тіл. Електричний заряд. Два роди електричних зарядів. Дискретність електричного заряду.
 
Вересень
§1,4
Будова атома. Електрон. Йон. Закон збереження електричного заряду.
§5
Електричне поле. Взаємодія заряджених тіл. Закон Кулона.
§2,3
Розв’язування задач.
Вправа 1
Електричний струм. Дії електричного струму.
§6,9,10
Електрична провідність матеріалів: провідники, напівпровідники та діелектрики.
Конспект
Електричне коло.
 
Жовтень
§8
Розв’язування задач.
Вправа 2
Джерела електричного струму. Гальванічні елементи . Акумулятори.
§7
Сила струму. Амперметр. Вимірювання сили струму.
§11
Вправа 3
Електрична напруга. Вольтметр. Вимірювання напруги.
§12
Вправа 4
Електричний опір.  Реостати.
§13,15
Вправа 7
Залежність опору провідника від його довжини, площі поперечного перерізу та матеріалу. Питомий опір провідника. Залежність опору провідника віл температури.
 
Листопад
§13 Вправа 5
Закон Ома для однорідної ділянки кола.
§14
Вправа 6
Послідовне з’єднання провідників.
§16
Паралельне з‘єднання провідників.
§17
Вправа 8
Розв’язування задач. Самостійна робота.
 
Грудень
§6-17
Робота і потужність електричного струму. Закон Джоуля –Ленца.
§18,19,20
Вправа 9
Електровимірювальні прилади.
Конспект
Струм у металах.
§21
 
 Хімія  9 клас
 
Місяць
 
Тема
 
Домашнє завдання
 
Вересень
 Поняття про дисперсні системи,колоїдні розчини.
§ 4, 5, 6
Вода як розчинник.
§ 8 впр 3, 4.
Розчинність,її залежність від різних факторів.
§ 7 впр. 5
Масова частка розчиненої речовини.
§ 9 впр. 1- 4
Практична робота №1
впр 5, 6 ст.59
 
Жовтень
Електролітична дисоціація.
§ 10 впр. 7
Електроліти й неелектроліти.
 
Електролітична дисоціація основ,кислот,солей у воді.
§ 11 впр. 3-5 ст.73
Ступінь дисоціації.
§ 11 впр. 1, 9.
Реакції обміну між розчинами електролітів.
§ 12 впр. 3 ст.77
Йонні  рівняння.
§ 12 впр. 4, 5 ст.  78
Практична робота № 2.
ст.78 -79
Розв'язування експериментальних задач.
 
 
Листопад
Класифікація хімічних реакцій.
§13 впр. 2 ст.84
Реакції сполучення,розкладу,заміщення,обміну.
§13 впр. 3-5 ст.84
Швидкість хімічної реакції,залежність від
 
різних факторів
§16 впр. 5 ст. 106
Тепловий ефект реакції. Екзотеричні і ендотеричні реакції.
§15 впр. 1-5 ст. 98
 
Грудень
Оборотні і необоротні реакції. Хімічна рівновага.
§18 впр. 3-7 ст. 117
Процеси окислення і відновлення. Окисники і відновники
§14 впр. 3 ст. 91
Окисно-відновні рівняння реакції,їх значення.
§14 впр. 4 ст. 91
Складання найпростіших окисно-відновних реакцій.
§14 впр. 7, 9 ст. 92
 
                                         Біологія 9 клас
 
Дата
 
Тема
 
Домашнє завдання
 
Вересень
Біологічні науки, які вивчають людину.
 
§1-3      з .3-5
Походження людини. Особливості виду.Людина розумна.
Організм людини як біологічна система
§4-8       з.6-11    
Опорно- рухова система
§9-15    3. 12-19
 
Жовтень
 
Кров і лімфа
 
§15-22    з.20-26
 
Листопад
Органи кровообігу: серце і судини
§23-28    з.27-34
Дихання
 
§29-33     з.36-40
 
Грудень
Харчування і травлення
§34-40     з. 27-34
Термоізуляція
§41-42     з.49-53
 
                      Всесвітня історія 9 клас
 
Місяць
 
Зміст навчального матеріалу
 
Д/З
Вересень
 
 
ВСТУП
Ознайомлення учнів із завданнями і структурою курсу. Побудова підручника. Додаткова навчальна література та електронні ресурси.
Світ наприкінці ХVІІІ — у ХІХ ст.
Періодизація Нової історії. Загальна характеристика змін у господарюванні, політичному житті, утвердження парламентаризму, розвитку духовної сфери суспільства.
 
Вересень
 
 
Тема 1. ВЕЛИКА ФРАНЦУЗЬКА РЕВОЛЮЦІЯ КІНЦЯ ХVІІІ ст. ЄВРОПА В ПЕРІОД НАПОЛЕОНІВСЬКИХ ВІЙН
Французьке суспільство наприкінці ХVІІІ ст. Доба Просвітництва.
Причини та початок Французької революції. Декларація прав людини і громадянина. Конституція 1791 р.
Встановлення республіки. Якобінська диктатура. Термідоріанська реакція. Франція за Директорії. Наполеон Бонапарт.
Франція в період Консульства й Імперії. Кодекси Наполеона. Війни Наполеона. Континентальна блокада. Російський похід Наполеона. Битви під Лейпцигом і Ватерлоо. «100 днів» Наполеона.
Територіальні зміни внаслідок Віденського конгресу. Утворення Священного союзу.
 
&1
 
&2
 
 
&3
 
&4
Жовтень
 
 
 
 
 
 
Листопад
 
 
 
 
 
 
Грудень
 
Тема 2. ЄВРОПА Й АМЕРИКА В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XIX ст.
Політичне становище в Європі після Віденського конгресу. Національний і революційний рухи в Європі в 20–30-х роках ХІХ ст.
Велика Британія у першій половині ХІХ ст. Перша парламентська реформа та її наслідки. Чартизм. Перехід Англії до політики вільної торгівлі.
Франція у період Реставрації. Липнева революція і Липнева монархія. Політична роздробленість Німеччини. Втрата своїх позицій Австрією й посилення Пруссії.
Суспільно-політичні течії і рухи в Росії. Повстання декабристів.
Суспільно-політична думка Європи.
«Весна народів». Революція 1848—1849 рр. у Франції. Друга Республіка. Бонапартистський переворот 1851 р. і встановлення Другої імперії.
Загальна характеристика революцій у Німеччині, Австрії, Угорщині та Італії.
Причини поразки і наслідки революцій 1848—1849 рр.
Утворення незалежних держав у Латинській Америці.
 
&5
 
 
&6
 
 
&7
 
&9
&10
&11
 
&12
&12
 
                           Історія України 9 клас
 
Місяць
 
Зміст навчального матеріалу
 
Д/З
Вересень
 
ВСТУП
Ознайомлення учнів із завданнями і структурою курсу. Розподіл території України між двома імперіями на Східну (Російську) і Західну (Австрійську). Україна в умовах загальноєвропейської кризи аграрно-ремісницької цивілізації. Утвердження індустріального суспільства. Українське національне відродження.
 
Вересень
 
Тема1.ФОРМУВАННЯ МОДЕРНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ. ТЕОРІЯ ТА СУСПІЛЬНІ ВИКЛИКИ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ ст.
Від етносу до нації; від Малоросії та Галицької Русі до України. «Українське питання» — проблема панівних націй. «Український проект».
Чим поняття «українська нація» відрізняється від понять «українська народність» або «український етнос». Які характеристики їх визначають. Староукраїнство і українство Нового часу. Історична пам’ять — найсуттєвіший чинник формування національної свідомості.
Значення фольклору та етнографії в дослідженні національних ознак українців. Пошук науково-історичних підвалин української окремішності. Початок академічного (наукового) етапу українського визвольного руху.
Російська панславістська, польська федеративна і українська слов’янофільська теорії.
Шляхи мобілізації української нації в умовах модернізаційних трансформацій суспільства. Ідея соборності українських земель. Релігійно-конфесійні проблеми в національному питанні.
&1-2
Жовтень
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Жовтень
 
Тема 2. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ТА АВСТРІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЙ НАПРИКІНЦІ ХVІІІ — У ПЕРШІЙ ТРЕТИНІ ХІХ ст.
Українські землі у складі Російської імперії: адміністративно-територіальний устрій та регіональний поділ. Національне та соціальне становище українського населення. Проникнення буржуазних рис повсякденного життя у побут мешканців міста і села. Життя великих міст.
Включення західноукраїнських земель до складу Австрійської імперії: адміністративно-територіальний устрій та регіональний поділ. Політика австрійського уряду щодо українців. Національне та соціальне становище українського населення. Зміни у побуті, стилі та традиціях життя міста і села.
Вплив міжнародних відносин на розвиток українських земель в першій третині ХІХ ст. Україна в Російсько-турецькій війні 1806—1812 рр. та Російсько-французькій війні 1812 р. Азовське козацьке військо.
Початок національного відродження. Національна ідея в суспільно-політичному русі України. «Історія русів». Українська автономістська ідея. Новгород-Сіверський гурток. Українське культурне відродження на Слобожанщині.
Поширення ідей Просвітництва у Західній Україні. Пробудження національного життя. Українська національна ідея в середовищі греко-католицьких священиків. «Руська трійця».
Масонство в Україні. Україна в програмних документах декабристів. Повстання Чернігівського полку. Польське повстання 1830—1831 рр. і Україна.
 
 
&3
 
 
 
 
&4
 
 
&5
&6
&7
&8
 
Жовтень
 
 
 
 
 
 
 
Листопад
 
Тема 3. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЖИТТЯ НАРОДУ ТА УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ РУХ У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ ст.
Сільське господарство.
Початок промислової революції. Формування фабрично-заводської промисловості. Міста. Розвиток внутрішньої торгівлі. Одеса. Місце України в зовнішній торгівлі Російської імперії.
Повсякденне життя. Соціально-економічне становище українського населення під владою Австрійської та Російської імперій і соціальні рухи. Форми й характер протесту козаків, селян та військових поселенців.
Селянські виступи під проводом У.Кармелюка. «Київська козаччина» 1855 р. Селянські виступи в Галичині, Буковині, Закарпатті.
Утворення Кирило-Мефодіївського братства. Програмні документи й громадсько-політична діяльність братчиків. Місце Т. Шевченка в українському національному відродженні. П. Куліш. М. Костомаров. Риси ментальнісних установок, що відрізняли українців від сусідніх національних спільнот: поляків і росіян.
Національно-визвольний рух на західноукраїнських землях під час революції 1848—1849 рр. в Австрійській імперії. Зв’язки діячів українського руху Наддніпрянщини з лідерами чеського і південнослов’янського відродження. Утворення та діяльність Головної руської ради. Українське питання на Слов’янському з’їзді у Празі. Участь українців у виборах до австрійського парламенту.
 
 
&9
 
&10
 
&11
&12
 
 
 
&13
 
&14
&15
 
Листопад
 
Тема 4. КУЛЬТУРНЕ ЖИТТЯ В УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ НАПРИКІНЦІ ХVІІІ — У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ ст.
Особливості розвитку культури. Капіталізація і її вплив на культуру. Освіта. Київський та Харківський університети. Гімназії. Рішельєвський та Ніжинський ліцеї. Наука. Видатні вчені.
Нова українська література і театр як відображення тенденцій суспільного розвитку. Т. Шевченко, І. Котляревський, Г. Квітка-Основ’яненко, П. Гулак-Артемовський, Є.Гребінка.
Музика, образотворче мистецтво і архітектура в пошуках українського мистецького стилю.
Традиційно-побутова культура у селі та місті. Релігійне життя. Доля української жінки.
 
 
&15
 
&16
&17
 
&!8
Грудень
 
Тема 5. МОДЕРНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В СЕРЕДИНІ — У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ ст.
Вплив аграрної реформи уряду Франца-Йосифа 1848 р. на розвиток економіки у західноукраїнських землях. Селянська реформа 1861 р. у Наддніпрянській Україні. Зміни в сільському господарстві. Капіталізація. Ринкові відносини.
Поширення вільнонайманої праці. Розвиток промисловості. Особливості індустріалізації в Україні. Розвиток міст і сіл. Розширення внутрішнього ринку. Торгівля. Українські підприємці. Родини Яхненків і Симиренків.
Реформи адміністративно - політичного управління 60—70-х років ХІХ ст. у підросійській
Україні. Зміни у соціальній структурі суспільства. Суперечливі процеси модернізації повсякденного життя. Початок трудової еміграції.
 
 
&19
 
&20
&20
 
 
&21-23
      
Світова література 9 клас
 
Дата
 
Тема
 
Домашнє завдання
 
Жовтень
Класицизм. Мольєр «Міщанин-шляхтич».                                 
 
Читати комедію,аналізувати героїв. Висміювання буржуазії, аристократії. 
 
Листопад
Просвітництво.
 а )Вольтер  «Простак»
 
б)Гете «Фауст»
Аналіз тематичної та ідейної
Сенс назви повісті.                                                       спрямованості твору.
Пошуки сенсу життя Фаустом.
 
Грудень
а) Ернст Гофман «Крихітка Цахес»
 
б) Генріх Гейне «Книга пісень»
 
в) Байрон « Мазепа»
Гротеск -  важлива риса стилю Гофмана, виписати приклади.
Вірш напам’ять
Риси романтичного героя в образі Мазепи
 
 
Правознавство 9 клас
 
Місяць
 
Тема уроку
 
Домашнє завдання
 
Вересень
·         Вступ                                                                
Розділ 1.
Правила і закони у суспільстві та твоєму житті.
·         Що таке правила і як вони виникають.
·         Що таке право. Норми права та галузі права.
·         Що таке закон. Підзаконні акти та їх значення
·         Що таке конституція.
·         Яка поведінка є правомірною? Що таке правопорушення та юридична відповідальність?
 
Узагальнення. Тематична атестація.
Розділ 2.
 
Ти - людина, громадянин, значить маєш права.
  • Що таке права і свободи людини. Загальна декларація прав людини. Види прав і свобод людини.
1
 
 
2
3
4
 
 
 
5
 
6
 
1-6
 
 
 
Жовтень
  • Що означає бути громадянином держави. Способи набуття та припинення громадянства.
 
  • Конституційні права та свободи людини та громадянина.
 
  • Як громадяни беруть участь ужитті держави. Що таке самоврядування.
 

7
 
Листопад-грудень
  • Право на освіту в Україні.
 
 
Узагальнення. Тематична атестація.
Розділ 3.
 
Ти і цивільно-правові відносини.
  • Що таке право власності. Якими правами наділені неповнолітні власники.
  • Які договори є цивільно-правовими. Які договори можуть укладати неповнолітні.
  • Як захистити особисті немайнові та майнові права. Що таке цивільно-правова відповідальність.
  • Хто такі споживачі , продавці, виробники, виконавці.
8
 
 
9
 
 
 
10
11
 
 
6-11
 

Англійська мова 9 клас
 
Дата
 
Тема
 
 
Домашнє завдання
 
Вересень
Ми-Молоде покоління
Впр. 4, с. 6
Друзі по листуванню
Впр 5, с. 9
Англійська мова у моєму житті
Впр. 2 в, с.12
Ми - молодепокоління
Впр 2, с.16
Розвиток граматичних навичок
Впр 8, с.20
Молодіжна культура
Впр 6, с.24
Мода і стиль
Впр 5, с.27
Молодіжні клуби
Впр 3, с. 29
 
Жовтень
Підлітки в усьому світі
Впр 3, с.33
Мої захоплення
Впр 3, с. 36
Реп-культура
Впр 9, с. 39
Підготовка до к.р.
Повторити с 8-31
Засоби масової інформації
Впр 4, с 45
Телебачення у Великобританії
Впр 3, с. 48
Розвиток граматичних навичок
Впр 6-8, с. 52
 
Листопад
Радіо та телебачення у нашому житті
Впр 5, с. 55
Моя улюблена телелепередача
Впр 6, с. 59
Типи передач
Впр 4, с. 62
Телемозаїка
Впр 6, с. 66
Переваги та недоліки телебачення
Повторити
Повторення
 
Розвиток навичок письма
Завдання на копіях
Тематична контрольна робота
Впр 4, с. 82
 
Грудень
Розвиток навичок читання
Готув до читання
Розвиток навичок говоріння
Готув до говоріння
Розвиток навичок письма
Готув до письма
Контроль аудіювання
Готув до аудіювання
Контроль письма
Готуватись до контрольної
Контроль читання
(к.р.)
Контроль говоріння
(к.р.)
 
 
Інформатика 9 клас
 
 
Зміст навчального матеріалу
 
Дата
 
Д/з
 
1
Інформація. Інформаційні процеси. Способи подання й кодування інформаційних повідомлень.
Вересень
1
 
2
Інформаційні системи та технології. Поняття про інформаційну культуру та інформатичну компетентність. Об'єкти та їх властивості.
2;3.1-3.3
 
3
Історія розвитку обчислювальної техніки. Типова архітектура персонального комп'ютера
3.4-3.5;4.7
 
4
Пристрої обробки та зберігання даних.
4.3-4.5
 
5
Пристрої введення та виведення даних. Правила техніки безпеки під час роботи на комп'ютері.
Жовтень
4.1-4.2;4.8-4.10
 
6
Різновиди програмного забезпечення. Поняття операційної системи та її функції. Складові та класифікація операційних систем.
Конспект
 
7
Інтерфейс користувача операційної системи.
6.1-6.3
Конспект
 
8
Об'єкти файлової системи. Навігація файловою системою.
6,7
 
9
Операції над об'єктами файлової системи.
Листопад
15
 
10
Запуск на виконання програм. Типи файлів.
9
 
11
Пошук інформації на комп'ютері. Використання автономної та онлайнової довідок операційної системи.
16.1-16.2
 
12
Використання системних утиліт
17
 
13
Комп'ютерні віруси та антивірусні засоби.
Грудень
24
 
14
Стискання та архівування даних.
22.2-22.5
 
15
Збереження даних на зйомних носіях
15.8
 
 
 


Контакти
Адреса:

м. Львів, вул. Кн. Ольги,1
тел: (032) 238 27 92
факс: 238 27 93

Директор:

Родак Степан Михайлович,

Заслужений працівник фізичної культури і спорту, відмінник освітиБокс
Веслування на байдарках і каное
Вільна боротьба
Велоспорт
Водне поло
Гандбол
Кульова стрільба
Легка атлетика
Санний спорт
Спотривна гімнастика
Стрільба з лука
Сучасне п'ятиборство
Фехтування
Футбол
Непрофільні види