50 років1971 - 2021
ГоловнаКонтактиКарта СайтуEnglish

І-ІІІ курс : Порядок тимчасового дистанційного навчання студентів КЗ ЛОР «Львівський фаховий коледж спорту


                                                                               
 
П О Р Я Д О К
 
тимчасового дистанційного навчання студентів
 
КЗ ЛОР «Львівський фаховий коледж спорту»
 
в період карантину
 
 
І. Загальні положення
         1.1. Цей Порядок передбачає тимчасове дистанційне навчання (ТДН) студентів коледжу за спеціальністю 017 «Фізична культура і спорт» та визначає основні засади організації та запровадження такого на період оголошення карантину.
         1.2. Під ТДН розуміється індивідуалізований процес набуття знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності студентів, що відбувається в основному за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників освітнього процесу у спеціалізованому середовищі, яке функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій. Визначається, що ТДН – це освітній процес, у якому значна частина викладання навчального матеріалу здійснюється викладачем, віддаленим у просторі або часі від студента (групи студентів).
         1.3. Метою ТДН є надання освітніх послуг шляхом застосування в навчальному процесі сучасних інформаційно-комунікаційних технологій за чинними навчальними програмами.
1.4. ТДН реалізовується як тимчасова окрема форма освітнього процесу. ТДН організовується для студентів на період оголошення карантину з метою запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19 та з урахуванням рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 10 березня 2020 р.
  
ІІ. Особливості організації освітнього процесу з використанням технологій тимчасового дистанційного навчання
2.1. Дистанційно навчальні заняття проводяться згідно робочих програм навчальної дисципліни відповідно до розкладу занять на ІІ семестр 2019 / 2020 навчального року за узгодженням зі старостами та кураторами академічних груп. Освітній процес за дистанційною формою може проводитися в режимі реального часу (синхронний режим) та на основі самостійної роботи студента (асинхронний режим) відповідно до навчального плану.
2.2. Основними видами навчальних занять за дистанційною формою навчання можуть бути лекція, семінарське заняття, практичне заняття, самостійна робота студента, консультації викладача, контрольні заходи тощо з використанням доступних можливостей інформаційно-комунікаційних технологій.
2.3. Дистанційні навчальні заняття рекомендовано проводити із використанням вебресурсів на офіційних освітніх сайтах та освітніх платформах типу: Клас від Google (Google classroom) (https:// classroom.google.com/), Мій клас (https:// miyklas.com.ua), Hangouts On Air(https:// hangouts.google.com/); Едмодо (https:// new.edmodo.com/); безкоштовна версія Teams (https:// teams.microsoft.com/, https:// education.microsoft.com/); відеоконференція ZOOM (https:// zoom.us/); Play Posit (https:// app.playpos.it); Wizer. mе (https:// wizer.me/) тощо з передачею відео-, аудіо-, графічної та текстової інформації, термінологічних словників, пакетів тестових завдань, електронних бібліотек чи покликів на них. Додатково для пришвидшення комунікації зі студентами можуть використовуватися соціальні мережі та месенджери.
2.4. Викладачі навчальних дисциплін в період до 3 квітня повинні подати методичній частині коледжу плани проведення дистанційних занять та веб-адреси ресурсів, на яких утворено онлайн-курси (спільноти зі студентськими групами) для ведення дистанційної освітньої діяльності із наданням доступу до них куратору академічної групи та заступнику директора з навчально-методичної роботи.
2.5. Куратори та старости академічних груп зобов’язані забезпечити можливість комунікації студентів з викладачами навчальних дисциплін у період утворення онлайн-курсів та відповідної реєстрації на них студентів; довести до відома викладачів номери телефонів, що зареєстровані у Viber, електронні адреси, проводити роз’яснювальну роботу серед студентів.
2.6. Викладачі розміщують матеріали завчасно до заняття. При цьому обов’язково зазначається кінцевий термін виконання контрольних завдань, завдань для самостійної роботи. Частота розміщення матеріалів викладачем повинна бути не меншою від частоти навчальних занять згідно розкладу.
2.7. У період заняття за розкладом викладач повинен перебувати онлайн зі студентами в одному із визначених засобів для комунікації та бути готовим відповідати на запитання студентів, коментувати навчальні матеріали тощо.
2.8. Підтвердженням факту проведення кожного заняття повинні бути такі матеріали:
з боку викладача:
- відео пояснення нового навчального матеріалу (за можливості); текст лекції або іншого навчального заняття; інструкції до виконання практичної (лабораторної) роботи для практичного (лабораторного) заняття та ін.; особиста активність в час заняття згідно розкладу на обраному ресурсі;
з боку студента:
- відео відповідей, процесу розв’язання практичних завдань (за можливості); письмові відповіді за змістом теоретичного матеріалу; розв’язки практичних завдань та ін.; особиста активність в час заняття згідно розкладу на обраному ресурсі.
2.9. Заняття з навчальної практики також проводяться дистанційно згідно розкладу практичного навчання. Керівник практики індивідуально дистанційно працює зі студентами щодо укладання конспекту пробного тренувального заняття, фрагменту уроку або виховного заходу, комплексу вправ, примірника положення про змагання, плану спортивно-масових заходів, кошторису витрат участі у змаганнях, заявки для участі у змаганнях тощо; проводить онлайн-консультацію; перевіряє підготовані конспекти та інші навчальні документи; бере участь в груповому обговоренні, рекомендує ефективні форми роботи.
2.10. Заступник директора з навчально-методичної роботи, куратори академічних груп зобов’язані вести контроль за проведенням дистанційних занять викладачами навчальних дисциплін з можливістю підключатися он-лайн в освітній процес ТДН.
2.11. Після закінчення карантину або завершення ТДН з навчальної дисципліни кожен викладач подає заступнику директора з навчально-методичної роботи доповідну записку про виконання навчальної програми під час карантину із зазначенням обсягу виконаних академічних годин та про виконання інших видів навчально-методичної роботи у період карантину.
  
 
 
Заступник директора
з навчально-методичної роботи                       Оксана Вацеба
Контакти
Адреса:

м. Львів, вул. Кн. Ольги,1
тел: (032) 238 27 92
факс: 238 27 93

Директор:

Родак Степан Михайлович,

Заслужений працівник фізичної культури і спорту, відмінник освіти

Анонси
Управління майном спільної власності ЛОР оголосило конкурс на посаду директора ufk.lviv.ua/ua-category-other-tab1-news7552.html


Бокс
Веслування на байдарках і каное
Вільна боротьба
Велоспорт
Водне поло
Гандбол
Кульова стрільба
Легка атлетика
Санний спорт
Спотривна гімнастика
Стрільба з лука
Сучасне п'ятиборство
Фехтування
Футбол
Непрофільні види